Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2013

patkju
9711 28e6 390
jak to?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamefir mefir
patkju
9735 fbf1 390
xx
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamefir mefir
patkju
0381 9dd9 390
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaprettycool prettycool
patkju
9930 4832 390
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viamefir mefir
patkju
true blue
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viamefir mefir
patkju
Wiesz co jest gorsze od płakania w poduszkę?

Pustka. Taka chwila, kiedy po prostu siedzisz i wpatrujesz się w sufit, wiesz, że nie możesz nic zrobić i ogarnia cię to przerażające poczucie bezsilności, które zżera cię od środka. 

A ty nie robisz nic, Po prostu się przyglądasz.
Reposted fromcarelessss carelessss viamefir mefir
patkju
2807 331a 390
Reposted fromarizonadream arizonadream viamefir mefir
patkju
9492 64fb 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
patkju
patkju

August 29 2012

patkju
5433 8f04 390
Reposted fromcaataleya caataleya
patkju
uśmiecham się dzięki Tobie.
— <3
Reposted fromindependentt independentt viamdjg mdjg
patkju
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
0501 216c 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
patkju
9713 7a3b 390
Reposted fromretaliate retaliate
patkju
2218 8888 390
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse
patkju
Nawet jeśli wszyscy już w Ciebie zwątpili, pokaż, że się mylili.
— magik.
Reposted fromappreciation appreciation
patkju
0132 0edc
Reposted frombanita banita
2608 52d4 390
Reposted fromlalalalightless lalalalightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl