Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2013

patkju
8552 2aba 390
Reposted fromxoxou xoxou viaprettycool prettycool
patkju
8139 84a2 390
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viaprettycool prettycool
patkju
Jeśli na szczyt, to z Tobą musi być ta droga.
— O.S.T.R
patkju
7555 d9b4 390
Reposted fromepidemic epidemic viamefir mefir
patkju
Nie chcę już ślepo wierzyć i ślepo ufać
Uczę się jak przeżyć i co zrobić by nie upaść
— piekielny
Reposted fromparamour paramour viamefir mefir
patkju
8112 4d0d 390
oh, google
Reposted fromemciu emciu viamefir mefir
patkju
  Też chciała na kogoś takiego czekać. Na jego humor, czułość, łagodne spojrzenie. Na uczucie szczęśliwej ulgi - nareszcie jesteś. A nawet na zmęczenie, niecierpliwość, irytację...
— Manuela Gretkowska - Sceny z życia pozamałżeńskiego
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir
patkju
7369 d728 390
Reposted fromzmazz zmazz viamefir mefir
patkju
5488 84e5 390
Reposted fromhidingtonight hidingtonight viamefir mefir
patkju
2756 bdec 390
ask.fm
Reposted fromnearu nearu viapoppyseed poppyseed
patkju
4844 e85c 390
Reposted frompoppyseed poppyseed

June 03 2013

patkju
More than anything
Teach me everything
I wanna love
— Rudimental
Reposted bythtwins4ever thtwins4ever
patkju
patkju

Mężczyzna dobrze ubrany, musi dobrze rozbierać

 

Reposted fromnewnightmare newnightmare viapandorcia pandorcia
patkju
9880 2d39 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
patkju
Pamiętaj, kreatywna osoba zawsze próbuje tego co niewłaściwe. Jeśli podążasz tylko tym, co właściwe nigdy nie będziesz kreatywny, ponieważ "właściwe" oznacza odkryte przez innych.
— OSHO
Reposted fromidealnienieidealna idealnienieidealna viamefir mefir
patkju
patkju
Mam cholerną ochotę spierdalać, jak najdalej z zajebistą ekipą, albo jedną kurewsko bliską osobą. Zwiedzić, poczuć jak pachnie i smakuje powietrze gdzieś dalej. Nie ważne gdzie, ważne, żeby było z kim gadać i śmiać się w drodze do czegoś lepszego. Chce wyrwać się z tego miasta, poznać kogoś nowego, zobaczyć coś czego nie widziałam, położyć się na trawie bądź plaży gdzieś gdzie jest choć troszkę lepiej i słuchać muzyki, albo morza, albo natury, albo ludzi w koło, albo Ciebie.
— wszystko wszędzie zawsze
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viamefir mefir
patkju
0716 126e 390
beksiński mistrz.
Reposted frompaliti paliti viamefir mefir
patkju
1633 5d6f 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl